Millorar les biblioteques amb la cooperació
Inici > Comunicacions de la CBUC >
RACO: Concessió d’ajuts per a la digitalització...

Comunicacions de la CBUC

09.04.2008

RACO: Concessió d’ajuts per a la digitalització de revistes

D'acord amb la convocatòria d'ajuts 2008 per a la digitalització retrospectiva de revistes a incorporar en el dipòsit de Revistes Catalanes amb Accés Obert (RACO), feta pública al febrer d’aquest mateix any, s’ha reunit el comitè d’avaluació amb data 1 d’abril de 2008 i

HA RESOLT concedir els següents ajuts: Vegeu fitxer adjunt

Tal com s’especificava a la convocatòria, les institucions editores disposen d’un mes per acceptar o rebutjar l’ajut concedit. En cas d’acceptació, se sobreentendrà que la institució editora té signat i compleix el conveni de col·laboració per a la seva participació a RACO o bé que està en vies de signar-lo i que accepta realitzar aquesta digitalització a través de l’empresa que les institucions coordinadores de RACO decideixin i que serà facturada directament al CBUC.

Les institucions coordinadores es reserven el dret d’ampliar aquesta llista si els recursos existents ho permetessin.

Lluís M. Anglada i de Ferrer
Director del CBUC

Barcelona, 9 d’abril de 2008

Per saber-ne més...