Millorar les biblioteques amb la cooperació
Inici > Comunicacions de la CBUC >
RACO: Convocatòria d'ajuts 2008 per a la retrod...

Comunicacions de la CBUC

07.02.2008

RACO: Convocatòria d'ajuts 2008 per a la retrodigitalització de revistes

El CBUC obre una convocatòria d’ajuts per al 2008 per facilitar la digitalització retrospectiva de revistes a incorporar en el dipòsit RACO (Revistes Catalanes amb Accés Obert, www.raco.cat).

Una mateixa institució editora pot sol·licitar l'ajut per més d'una revista. Les revistes que s'inclouen a RACO són aquelles que contenen un sumari, que tenen articles de més de 3/4 pàgines i estan signats i que estan editades dins de l'àmbit d'una institució científica, cultural i/o erudita catalana.

Les institucions editores interessades en accedir a aquests ajuts han de sol·licitar-ho lliurant la següent documentació:
- Títol, ISSN i breu descripció del contingut de la revista.
- Total de volums i/o números i pàgines a digitalitzar. Per exemple, Vol. 1, 60 pàgines; Vol. 2, 123; Vol. 3, 46; Total, 229 pàgines.
- Característiques de la col·lecció a digitalitzar:

  • Es poden desenquadernar els exemplars per digitalitzar-los?
  • Quin format té la revista, A4, A5 o A3?
  • Els articles, són en color o blanc i negre?

- Un o més d'un exemplar, original o fotocòpia, representatiu de la col·lecció a digitalitzar.
- Dades de contacte del responsable de la institució i del tècnic encarregat de gestionar les tasques derivades de la presentació d’aquesta sol·licitud.
- Declaració signada pel representant legal de la institució conforme els exemplars digitalitzats seran incorporats a RACO.
- Les institucions editores que encara no participin en aquest dipòsit, han d'acceptar signar el conveni de col·laboració amb les institucions coordinadores de RACO per tal d'incorporar els exemplars digitalitzats al dipòsit RACO ( vegeu la plantilla del conveni a signar).

La digitalització es farà en base als estàndards de digitalització establerts pel CBUC ( http://docs.cbuc.cat/fitxers/5digital/Public0507Minims.pdf) i a través de les empreses que les institucions coordinadores de RACO decideixin.

Les sol·licituds han d'adreçar-se al CBUC, al carrer Gran Capità, 2-4 (Edifici Nexus) de Barcelona, codi postal 08034, fins el divendres 7 de març de 2008. Si us plau, indiqueu la referència “RACO – Ajut digitalització – 2008”.

En cas que el cost de la digitalització de les sol·licituds rebudes i acceptades sigui inferior a la quantitat disponible, es mantindrà oberta aquesta convocatòria i es continuaran acceptant noves sol·licituds al llarg de l'any, que seran avaluades en posteriors processos de selecció.

Totes les sol·licituds seran avaluades per un comitè format pels directors de cadascuna de les institucions coordinadores de RACO (CESCA, CBUC i Biblioteca de Catalunya). Els criteris a tenir en compte a l'hora d'avaluar les sol·licituds són el compliment per part de la institució sol·licitant dels requisits sol·licitats, i la qualitat tècnica i l'interès de la proposta.

El comitè resoldrà les ajudes sol·licitades en un termini no superior a 1 mes, moment en què el CBUC notificarà a l'interessat la concessió o denegació de la proposta. Els interessats disposaran d'un termini d'1 mes per acceptar o rebutjar l'ajut concedit.