Millorar les biblioteques amb la cooperació
Inici > Fitxes Tècniques >
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Fitxa Tècnica


Títol:
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya
Descripció:
Text complet i sumaris de les lleis i decrets publicats al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya
URL:
Tipus d'accés:
Catalana
Tipus de recursos:
Base de dades
Àrea de coneixement:
Multidisciplinar
Matèria:
General i de referència
Idioma:
Català
Proveïdor:
Generalitat de Catalunya. Entitat Autònoma del Diari Oficial i de Publicacions
Anys disponibles:
Text complet des de gener de 2002 en endavant. Sumaris des de gener de 1996 fins a desembre de 2001
Títols inclosos:
  • Els textos íntegres del darrer DOGC.
  • Els textos dels diaris editats des del gener de 2002 en endavant.
  • Els sumaris del DOGC des del gener de 1996 en endavant en català i des de gener de 1999 en castellà.
  • El PDF de cada document publicat des de gener de 2004 en endavant.

Per a la consulta de text complet anterior a 2002, accediu a la Base de dades del DOGC

Condicions d’accés:

Servei públic d‘accés universal i gratuït.
L’Administració de la Generalitat, els ens locals, les oficines d’atenció als ciutadans i les universitats i biblioteques públiques han de facilitar la consulta pública i gratuïta de l’edició digital del DOGC, en els llocs i de la manera que siguin determinats per reglament.

Punts d'accés: qualsevol ordinador amb connexió a internet

Nombre d'usuaris simultanis: il·limitat