Millorar les biblioteques amb la cooperació
Inici > Programes i Serveis > Accés obert >
Més informació

Més informació

Pàgina 1 de 2

Open access in Southern European Countries / Editors: Lluís Anglada, Ernest Abadal

Madrid: FECYT, 2010.

Llibre - Anglès

Enllaç

Document PDF

Junta del Consell Interuniversitari de Catalunya

Aprovació del document marc del mandat d'accés obert de la recerca de les universitats de Catalunya elaborat aprovat pel Consorci de Biblioteques Universitàries de Catalunya

Barcelona, 1 de juliol de 2010.

Informe - Català

Enllaç

Document PDF

Anglada i de Ferrer, Lluís M.; Abadal, Ernest

Accés Obert a la informació científica : el mandat del CIC i la declaració de Granada

Presentat a: 2n Espai CBUC d'intercanvi de coneixements i experiències. Barcelona, 30 de juny de 2010.

Presentació - Català

Abadal, Ernest; Anglada i de Ferrer, Lluís M.; Melero, Remedios; Abad, Francisca; Térmens i Graells, Miquel

Open access to scientific production in Spain: A report for the CBUC

Estudi realitzat per encàrrec del Consorci de Biblioteques Universitàries de Catalunya. Juliol 2009.

Estudi - Anglès

Junta del Consell Interuniversitari de Catalunya

Informe sobre els treballs de la subcomissió promotora de mesures afavoridores de l'accés obert, en compliment de l'acord de la Junta del Consell Interuniversitari de 8 d'octubre de 2008 (annex al punt 8)

Barcelona, 22 de juny de 2009.

Informe - Català

Enllaç

Document PDF

EUA

Recomanacions del Working Group on Open Access de l'EUA aprovades per l’EUA Council el 26 de març de 2008 (Universitat de Barcelona, Espanya)

Barcelona, 26 de març de 2008.

Informe - Català

EUA

Recomendaciones del Working Group on Open Access del EUA aprobadas por el EUA Council el 26 de marzo de 2008 (Universidad de Barcelona, España)

Barcelona, 26 de març de 2008.

Informe - Castellà

European Research Advisory Board

Publicació científica : política sobre l'accés obert

Traducció al català de: "Scientific publication : Policy on Open Access". Informe (EURAB 06.049) elaborat per l'European Research Advisory Board, (desembre 2006).

Article - Català

Schmidt, Krista D.; Sennyey, Pongracz; Carstens, Timothy V.

Noves funcions en un entorn de canvis: implicacions de l'accés obert per a les biblioteques

Traducció al català de: Schmidt, Krista D.; Sennyey, Pongracz i Carstens, Timothy V. "New roles for a changing environment: implications of open access for libraries". College & Research Libraries, Vol. 66, Núm. 5 (2005), p. 407-416.

Article - Català

Anglada i de Ferrer, Lluís M.; Reoyo, Sandra

Actividades open access de los consorcios del SELL y del CBUC

Article publicat dins: El profesional de la información, julio-agosto 2005, vol. 14, núm. 4, p. 280-285.

Article - Castellà

Enllaç

Article PDF