Millorar les biblioteques amb la cooperació

Global


Guia d'avaluació dels Serveis Bibliotecaris i de la seva contribució a la qualitat de l'aprenentatge i de la recerca

2006 - Resum

Document Adjunt

GuiaSB_cat.pdf (342,83 kB)

L’avaluació de les biblioteques de les Universitats públiques de Catalunya: resum

2001 - Resum

Document Adjunt

ResumCatDef.doc (46,50 kB)

Procés d’Avaluació de la Qualitat del Sistema Universitari a Catalunya

2001 - Informe

Document Adjunt

ISBCatDef.pdf (300,71 kB)