Millorar les biblioteques amb la cooperació
Inici > Programes i Serveis > BDC >
Què és?

Què és?

La Biblioteca Digital de Catalunya (BDC) és el nom que defineix tant el conjunt d’informació electrònica contractada conjuntament pels membres del CBUC com els dipòsits d’accés obert que contenen documentació generada per les institucions de l’àmbit del consorci.

Informació electrònica contractada / accés restringit
Les contractacions conjuntes d’informació electrònica al CBUC van començar el 1999 i a data de setembre de 2013 la BDC dóna accés als següents recursos d’informació electrònica contractats a editors comercials:

  • 16.500 revistes electròniques
  • 16.000 llibres electrònics
  • 22 bases de dades

Aquests recursos electrònics són seleccionats segons uns criteris d’interès comú pels membres del CBUC. Aquests inclouen tant aspectes de millora en l’accés com en les condicions econòmiques. L’objectiu és oferir un conjunt nuclear d’informació electrònica interdisciplinar per a la totalitat de la comunitat universitària i investigadora de Catalunya, independentment d’on aquestes persones exerceixin la seva activitat.

Les revistes, llibres i bases de dades de la BDC són cercables a través de les webs de les biblioteques membres.

L’accés a aquests recursos està restringit als membres del CBUC i són consultables des de qualsevol punt autoritzat de la xarxa, mitjançant control d’adreça IP.

Per realitzar una consulta conjunta a tots els recursos e- de la BDC utilitzeu el metabuscador.

Informació electrònica pròpia / accés obert
Tot i que uns anys abans ja s’havien posat en marxa algunes iniciatives com la base de dades de sumaris electrònics i la difusió de bases de dades creades per institucions acadèmiques catalanes, el 1999 es va començar a desenvolupar aquesta segona línia de la BDC i actualment disposem dels següents dipòsits i bases de dades amb continguts propis:

L’accés a aquests recursos és obert a tothom.

La BDC compta amb el suport del Departament d'Innovació, Universitats i Empresa de la Generalitat de Catalunya.