Millorar les biblioteques amb la cooperació

Què és?

Des de l’any 1997 el CBUC té acords que permeten als usuaris de les biblioteques de les institucions membres del CBUC accedir a documents que no es troben en les seves biblioteques. Aquests acords s’agrupen sota la sigla de PICA (Préstec Interbibliotecari Consorciat i d’Accés).

En l'actualitat els acords del PICA són: