Millorar les biblioteques amb la cooperació
Inici > Programes i Serveis > PUC i PI >
El PI o préstec interbibliotecari

El PI o préstec interbibliotecari

Què és?

El servei de Préstec Interbibliotecari permet que els usuaris de les biblioteques pugin endur-se llibres en préstec d’altres biblioteques i fer petició de còpies. Es gestiona amb la mediació dels serveis de PI de cada institució.

Les biblioteques de les institucions membres del CBUC funcionen amb el PUC, però segueixen emprant el PI per a l’obtenció de còpies i la circulació de documents que no es presten a través del PUC (per ex.: la bibliografia recomanada, les obres de referència, les revistes o el llibre antic).

A través de PI també es serveixen les peticions de préstec entre els membres del CBUC i les institucions associades que no estan incorporades al PUC, els altres integrants del CCUC i institucions de fora del CBUC.

Com fer una petició:

  • Des del CCUC (clicant a Com trobar-lo)
  • Des de la interfície del PUC (clicant + Biblioteques)
  • Des de la web de cada institució

Adreces de contacte dels serveis de PI:

Tarifes:

  • Per l’usuari: segons la institució.
  • Internament dins el CBUC: acordades anualment.

Reglaments i acords:

  • Reglament pel préstec interbibliotecari entre les institucions del CBUC
  • Acord de les institucions col·laboradores del CCUC i centres que el subscriuen