Millorar les biblioteques amb la cooperació
Inici > Sobre el CBUC > Memòries >
Memòria 2011

Memòries

2011 - Memòria 2011


Resum de les activitats, Principals activitats i resultats de l'any, Membres i òrgans de govern, Activitats de difusió, Objectius per a 2012 i Tipologia d'usuaris, tarifes, plantilla i pressupost CBUC 2012

Document Adjunt

Memòria 2011
Memo11.pdf (2,52 MB)