Millorar les biblioteques amb la cooperació
Inici > Sobre el CBUC > Què és? >
Què és el CBUC?

Què és el CBUC?


Missió

El Consorci de Biblioteques Universitàries de Catalunya (CBUC) té per missió la de millorar els serveis bibliotecaris a través de la cooperació.

Membres

El CBUC està format per les institucions següents:

Membres del CBUC

Membres associats

Activitats

La primera activitat del CBUC va ser fer el Catàleg Col·lectiu de les Universitats de Catalunya, però ràpidament es va veure que era possible i beneficiós organitzar un programa de préstec interbibliotecari. Els resultats dels programes inicials van animar a iniciar-ne de nous (compres conjuntes d’equipament, formació, benchmarking…) i sobretot a elaborar el projecte de la Biblioteca Digital de Catalunya.

Estructura i funcionament

El CBUC es constitueix a finals de 1996 com un organisme públic amb personalitat jurídica pròpia. Els seus òrgans de govern unipersonals són el President, el Vicepresident,la Secretària i el Director Tècnic. Els òrgans de govern col·lectius són el Consell de Govern, la Comissió Executiva, i la Comissió Tècnica. El Consorci té una Oficina Tècnica, i funciona a partir de nombrosos grups de treball.

El Consell de Govern està format per dos representants de cada institució membre, la Comissió Executiva vetlla pel funcionament del CBUC i la Comissió Tècnica - formada pels directors de les biblioteques - examina les propostes d’actuació i en fa el seu seguiment. El CBUC té una Oficina Tècnica que s’encarrega de les tasques de coordinació i d’implementació del pla anual de treball. L’ànima dels programes del CBUC són els Grups de treball. Aquests estan formats per tècnics de les biblioteques i es reuneixen de forma periòdica o ‘ad hoc’ segons el tema ho requereixi.

Finançament

El pressupost del CBUC prové en un 15,36% d'aportacions del Departaments de la Generalitat de Catalunya (la majoria dels quals són de la Secretaria d'Universitats i Recerca), en un 70,46% d'aportacions dels seus membres i en un 13,95% d'aportacions de biblioteques que són membres associats o col·laboradors del CBUC. Alguns projectes específics del Consorci, com el GEPA o la Biblioteca Digital, reben ajuts especials de l’administració de la Generalitat.