Improving libraries through cooperation
Home > Programs and Services > RECERCAT >
Further information

Further information


Térmens i Graells, Miquel

Compliment de les directrius DRIVER dels repositoris cooperatius RACO, RECERCAT i TDX

Estudi realitzat per encàrrec del Consorci de Biblioteques Universitàries de Catalunya. Març 2009.

Report - Catalan

Reoyo Tudó, Sandra; et al.

RECERCAT. El Dipòsit de la Recerca de Catalunya

Presentat a: 10es Jornades Catalanes d'Informació i Documentació. Barcelona, 25 i 26 de maig de 2006.

Article - Catalan