Improving libraries through cooperation
Home > About CBUC > Report >
Memòria 2005

Report

2005 - Memòria 2005


Resum executiu de les activitats del CBUC el 2005, Memòria d'activitats i Annexos.

Attached Document

1 Sumari
13memoria05.pdf (18.96 kB)
Annexos
Memo05CEannexosDef.pdf (78.80 kB)
Memòria d'activitats 2005
Memo05.ppt (866.50 kB)
Resum executiu de les activitats del CBUC durant el 2004
Resum_executiu_2005.pdf (28.57 kB)