Improving libraries through cooperation
Home > About CBUC > Report >
Memòria 2008

Report

2008 - Memòria 2008


Memòria del CBUC del 2008: Presentació del President, Principals activitats, Membres, Difusió, Tipologia d'usuaris i Pla de treball i objectius.

Attached Document

00 Memòria sencera del 2008
Memòria2008.pdf (1.85 MB)
01 Presentació del President
01Presentació.pdf (37.68 kB)
02 Principals activitats
02PralsActivitats.pdf (1.35 MB)
03 Membres
03Membres.pdf (28.18 kB)
04 Difusió
04Difusio.pdf (34.81 kB)
05 Tipologia d'usuaris
05Tipo.pdf (135.77 kB)
06 Pla de treball i Objectius
06PlaObj.pdf (57.97 kB)