Improving libraries through cooperation
Home > About CBUC > Report >
Memòria 2011

Report

2011 - Memòria 2011


Resum de les activitats, Principals activitats i resultats de l'any, Membres i òrgans de govern, Activitats de difusió, Objectius per a 2012 i Tipologia d'usuaris, tarifes, plantilla i pressupost CBUC 2012

Attached Document

Memòria 2011
Memo11.pdf (2.52 MB)